Javne nabave

Naziv dokumenta Datum objave
Izvješće o provedenom postupku j.n., nabava kombi-busa, 2016.g. 23.08.2016
Obavijest o dodjeli ugovora, nabava kombi-busa, 2016.g. 23.08.2016
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, nabava kombi-busa, br. n. 51-249_16 26.07.2016
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, nabava motornog ulja, ..., 2016. 29.06.2016
Odluka o dodjeli Ugovora za protektiranje auto-guma 06.06.2016
Obavijest o nabavi - gorivo, 51-101_16 09.05.2016
Odluka o poništenju postupka javne nabave - ulja i maziva, 51-102_16 09.05.2016
Odluka o najpovoljnijem ponuđaču za štampani materijal po Odluci 51-100/16 25.04.2016
Plan nabave za 2016. 29.02.2016
Obavijest o poništenju postupka nabave - rabljeni zglobni autobusi 01.12.2015

Info

Uprava Društva i Služba zajedničkih poslova:
Adresa: Bulevar br.11, 88000 Mostar, BiH
Telefon/Fax: ++387 (0)36 580-210
++387 (0)36 580-214
E-mail: uprava@mostarbus.ba

Služba eksploatacije prometa i održavanja vozila - Sjever:
Adresa: Raštani bb, 88000 Mostar, BiH
Telefon: ++387 (0)36 346-006
E-mail: autobaza.sjever@mostarbus.ba

Služba eksploatacije prometa i održavanja vozila - Jug:
Adresa: Bišće polje bb, 88000 Mostar, BiH
Telefon: ++387 (0)36 576-245
E-mail: autobaza.jug@mostarbus.ba