Mostar Bus

Red vožnje

Pouzdane rute, sigurna i udobna putovanja

Preuzmite red vožnje

Polasci sa Španskog trga radnim danima:

6:30, 7:10, 10:00, 13:40, 15:10 i 16:15.

Polasci iz Ilića radnim danima:

6:55, 7:25, 10:20, 14:00, 15:30 i 16:35.

Polasci sa Španskog trga subotom:

7:10 i 10:00.

Polasci iz Ilića subotom:

7:25 i 10:15

Polasci iz Raštana radnim danima:

6:25, 6:55, 7:30, 8:30, 10:00, 11:00, 12:00, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 18:30, 19: 30 i 21:15.

Polasci iz Jasenice radnim danima:

6:20, 6:55, 7:25, 8:00, 9:00, 10:30, 11:30, 12:30, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 19: 00, 20:00 i 21:45.

Polasci iz Raštana subotom:

6:00, 7:30, 10:00, 12:00, 15:00 i 20:10.

Polasci iz Jasenice subotom:

6:30, 8:00, 10:30, 12:30, 15:30 i 20:40

Polasci s Rondoa radnim danima:

6:30, 7:10, 13:40, 15:00

Polasci iz Cima radnim danima:

6:50, 7:30, 14:00, 15:30

Polasci iz Gorice radnim danima:

6:10, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 17:00, 18:00 i 19:00

Polasci iz Zalika radnim danima:

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:30, 18:30 i 19:30

Polasci iz Gorice subotom:

6:10, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:05, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 i 19:00.

Polasci iz Zalika subotom:

6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30 i  19:30.

Polasci sa stanice Gorica nedjeljom i neradnim danima:

6:10, 7:00, 8:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 16:00 i 18:00.

Polasci iz Zalika nedjeljom i neradnim danima:

6:30, 7:30, 8:30, 10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 16:30 i 18:30.

Polasci sa stanice Sjeverni logor radnim danima:

——, 6:45, 8:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:45, 15:05, 16:30*, 18:00, 20:15 i 22:00.

Polasci iz Blagaja radnim danima:

6:20*, 7:15, 8:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:15, 15:35, 17:20*, 18:30, 20:45 i  22:30.

*linija broj 12.

U 20:15 i 22:00 idu preko Opina, Kočina, Dračevica i Blagaja.

Polasci sa stanice Sjeverni logor subotom:

 ——, 8:00, 10:00*, 12:00, 13:30, 15:30*, 18:00, 20:00* i 22:00*.

Polasci iz Blagaja subotom:

6:30*, 8:30, 10:30*, 12:30, 13:55, 16:00*, 18:30, 20:30* i 22:30.

*zajedno sa linijom broj 13.

Polasci sa stanice Sjeverni logor nedjeljom:

 ——, 12:00, 15:00 i 19:00.

Polasci iz Blagaja nedjeljom:

6:30, 12:30, 15:30 i 19:30.

Polasci sa stanice Sjeverni logor radnim danima:

 ——, 16:30.

Polasci iz Malog Polja radnim danima:

6:05, 17:10-obavezno ući u Blagaj do džamije

Polasci sa stanice Sjeverni logor radnim danima:

——, ——, 8:00, 10:00, 12:00, 13:45, 15:10, 16:05*, 20:15 i 22:00.

Polasci iz Dračevica radnim danima:

6:30*, 7:20, 8:30, 10:30, 12:30, 14:15, 15:40, 17:00*, 20:35 i 22:20.

*linija broj 16.

U 20:15 i 22:00 ide za Opine, Kočine, Dračevice pa Blagaj

Polasci sa stanice Sjeverni logor subotom:

——, 10:00*, 15:30*, 20:00* i 22:00*.

Polasci iz Dračevica subotom:

6:30*, 10:40*, 16:00, 20:25* i 22:20*.

*zajedno sa linijom 10.

Polasci sa stanice Sjeverni logor radnim danima:

——, 16:15*.

Polasci iz Bijelog Polja radnim danima:

6:45*, 16:45.

*ulazi u Vojno.

Polasci sa stanice Sjevenri logor radnim danima:

——, 16:05.

Polasci iz Podveleža radnim danima:

6:10, 16:50.

Polasci sa Bišća Polja radnim danima:

5:45-K sa Potoka, 6:15-K, 9:30-K, 12:15-K i 17:15-K.

Polasci sa Bišća Polja radnim danima:

7:30-K, 10:30-K, 13:40-K i 15:05-K 

Polasci sa Bišća Polja subotom:

7:30-K.

Polasci sa Bišća Polja radnim danima:

16:05, 20:15* i 22:00 od Binga.

*ulazi u Kute.

Polazak u 22:00h ostaje u Bijelom Polju.

Polasci sa Bišća Polja subotom:

5:45 sa Potoka, 11:00, 13:40, 15:45, 20:00 i 22:00.

U 5:45 produžava do Carskih vinograda.

U 22:00 ostaje u Bijelom Polju.

Polasci sa Bišća Polja nedjeljom:

6:45, 12:45, 15:45 i 19:45.

Polasci sa Vrh Avenije radnim danima:

——, 6:40, 8:00, 10:00, 12:00, 13:45 i 15:15.

Polasci iz Potoka radnim danima:

6:15, 7:15, 8:30, 10:30, 12:30, 14:15 i 15:40.

Polasci sa Vrh Avenije subotom:

9:30.

Polasci iz Potoka subotom:

10:00.

Polasci sa vrha Avenije radnim danima:

——, 6:50, 11:15, 13:40*, 15:05*, 16:15* i 19:40*.

Polasci iz Žitomislića radnim danima:

6:10*, 7:20*, 11:50*, 14:20, 15:40**, 16:55 i 20:20.

*ulazi do Hodbine.  **ulazi na aerodrom Mostar.

Polasci sa vrha Avenije subotom:

6:20 i 13:50

Polasci iz Žitomislića subotom:

6:50* i 14:20*

*ulazi do Hodbine.

Polasci sa vrha Avenije radnim danima:

7:30**, 9:30, 12:15 i 21:15.

Polasci iz Hodbine radnim danima:

8:00, 10:00, 12:45 i 21:45.

**ulazi na aerodrom Mostar.

Polasci sa vrha Avenije subotom:

9:30, 11:30, 16:00 i 19:00.

Polasci iz Hodbine subotom:

10:00, 12:00, 16:30 i 19:30.

Polasci sa vrha Avenije radnim danima:

——, 16:00.

Polasci iz Bačevića radnim danima:

6:50, ——.

Polasci sa kolodvora u Mostaru radnim danima:

13:10.

Polasci iz Hamzića radnim danima:

6:10.

Polasci sa kolodvora u Mostaru radnim danima:

6:30, 11:30, 13:10, 15:30* i 18:10.

Polasci sa kolodvora u Međugorju radnim danima:

6:35*, 7:30, ——, 13:30, 16:15  i 19:45.

*ulazi u Krivodol.

Polasci sa kolodvora u Mostaru subotom:

6:30 i 11:30.

Polasci sa kolodvora u Međugorju subotom:

7:30 i 12:15.

Grafikon linija

Grafikon linija

Mostar Bus

Javni prevoz putnika u Gradu Mostaru

Javno preduzeće za gradski prevoz putnika “Mostar bus” d.o.o. Mostar osnovao je Grad Mostar 11. februara 2002. godine odlukom o osnivanju broj: G.V. 01-02-19/02. Javno preduzeće za gradski prevoz putnika “Mostar bus” d.o.o. Mostar je privredno društvo organizovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću.

Prodajna mjesta

Gdje se nalazimo

Pronađite nas i preuzmite svoje karte!

Željeznička stanica Mostar
Ulica kralja Tomislava