Mostar Bus

Vozni red

Pouzdane rute, sigurna i udobna putovanja

Preuzmite vozni red

Polasci sa Španjolskog trga radnim danom:

6:30, 7:10, 10:00, 11:00, 12:40, 13:40, 15:10, 16:15, 18:00,  i 19:35.

Polasci iz Ilića radnim danom:

6:55, 7:25, 10:20, 11:20, 13:00, 14:00, 15:30, 16:35, 18:20,  i 19:55.

Polasci sa Španjolskog trga subotom:

7:10 i 10:00.

Polasci iz Ilića subotom:

7:25 i 10:15

Polasci iz Raštana radnim danom:

6:25, 6:55, 7:30, 8:30, 9:30, 10:00, 10:55, 11:30, 12:00, 12:40, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30 i 21:15.

Polasci iz Jasenice radnim danom:

6:20, 6:55, 7:25, 8:00, 9:00, 10:00, 10:30, 11:25, 12:00, 12:30, 13:10, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 i 21:45.

Polasci iz Raštana subotom:

7:30, 10:00, 12:00, 15:10 i 20:10.

Polasci iz Jasenice subotom:

8:00, 10:30, 12:30, 15:40 i 20:40

Polasci s Rondoa radnim danom:

6:30, 7:10, 13:40, 15:00

Polasci iz Cima radnim danom:

6:50, 7:30, 13:00, 15:30

Polasci sa stajališta Gorica radnim danom:

6:10, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 17:00, 18:00 i 19:00

Polasci iz Zalika radnim danom:

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:30, 18:30 i 19:30

Polasci sa stajališta Gorica subotom:

6:10, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 i 19:00.

Polasci iz Zalika subotom:

6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30 i  19:30.

Polasci sa stajališta Gorica nedjeljom i neradnim danom:

6:10, 7:00, 8:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00 i 16:00

Polasci iz Zalika nedjeljom i neradnim danom::

6:30, 7:30, 8:30, 10:30, 11:30, 13:30, 14:30 i 16:30

Polasci sa stajališta Sjeverni logor radnim danom:

—-, —-, 6:45, 8:00, 10:00, 11:30*, 12:00, 13:00, 13:45*, 15:05, 16:30*, 18:40, 19:30*, 20:40 i 22:00.

Polasci iz Blagaja radnim danom:

6:15, 6:55*, 7:15, 8:30, 10:30, 12:20*, 12:45, 13:30, 14:20*, 15:35, 17:20*, 19:05, 20:20*, —-, 22:30.

* – linija broj 12

U 20:40 i 22:00 ide u Opine, Dračevice pa Blagaj (zajedno linija 10 i 13).

Polasci sa stajališta Sjeverni logor subotom:

 —-, 8:00, 10:00*, 12:00, 15:30, 20:00 i 22:00*.

Polasci iz Blagaja subotom:

6:30, 8:30, 10:30*, 12:30, 16:00 i 20:30*.

* – zajedno s linijom broj 13

Polasci sa stajališta Sjeverni logor nedjeljom (polazi iz Zalika):

 —-, 12:00, 15:00 i 19:00.

Polasci iz Blagaja nedjeljom:

6:30, 12:30, 15:30 i 19:30.

Polasci iz Blagaja radnim danom:

11:35, 12:50, 16:30.

Polasci iz Vranjevića radnim danom:

06:00, 07:00, 12:00.

Polasci sa stajališta Sjeverni logor radnim danom:

 —-, 11:30, 13:45, 16:30 i 19:30.

Polasci iz Malog Polja radnim danom:

6:45, 12:15, 14:30, 17:15 i 20:15.

Polasci sa stajališta Sjeverni logor radnim danom:

—-, —-, —-, 6:40*, 8:00, 10:00, 10:45*, 12:00, 13:00*, 13:45, 15:10, 16:05*, 18:40,  19:30*, 20:40 i 22:00.

Polasci iz Dračevica radnim danom:

6:30, 6:50, 7:20, 8:30, 10:30, —-, 12:30, 13:30, 14:15, 15:40, 16:35, 19:05, 20:00, —-, 22:15.

*- linija broj 16.

U 20:40 i 22:00 ide u Opine, Dračevice pa Blagaj (zajedno linija 10 i 13)

Polasci sa stajališta Sjeverni logor subotom:

—-, 10:00*, 15:30, 20:00* i 22:00*.

Polasci iz Dračevica subotom:

6:30, 10:40*, 16:00 i 20:20*.

* – zajedno s linijom broj 10

Polasci sa stajališta Sjeverni logor radnim danom:

—-, 11:45, 13:35*, 16:15, 18:15* i 19:30*.

Polasci s Bijelog Brijega radnim danom:

6:45*, 12:15*, 14:05, —-, 18:45.

* – ulazi u Vojno.

Polasci sa stajališta Sjeverni logor radnim danom:

6:40*, 10:45, 13:00, 16:05 i 19:30.

Polasci iz Podveležja radnim danom:

5:50*, 8:00, 11:45, 14:00* i 16:45, —-.

* – polazak ide do Kokorine.

Polasci sa Bišća Polja radnim danom:

5:40 sa Potoka, 6:30 sa Potoka, 11:45-K, 12:30-K, 17:20-K.

Polasci sa Bišća Polja radnim danom:

6:30 do Potoka, 

7:30-K, 10:30-K, 13:40 (ne vraća se ka Mostaru), 15:05-K, 18:35-K 

Polasci sa Bišća Polja subotom:

7:30-K.

Polasci sa Bišća Polja radnim danom:

16:05, 19:30 i 22:00 (od Interexa)

Polazak u 22:00 ostaje u Bijelom Polju.

Polasci sa Bišća Polja subotom:

5:45 sa Potoka, 11:00, 13:40, 15:45, 20:00 i 22:00.

Polasci sa Bišća Polja nedjeljom:

6:45, 12:45, 15:45 i 19:45.

Polasci sa Vrha Avenije radnim danom:

—-, 6:40, 8:00, 10:00, 11:00, 12:00, 12:45, 13:45, 15:15, 18:40 i 20:30.

Polasci iz Potoka radnim danom:

6:15, 7:10, 8:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:15, 14:15, 15:45, 19:10 i 21:00.

Polasci sa Vrha Avenije subotom:

9:30.

Polasci iz Potoka subotom:

10:00.

Polasci s vrha Avenije radnim danom:

09:30,  11:15, 12:15, 13:40*, 15:05*, 16:15, 18:00* i 19:40*.

Polasci iz Žitomislića radnim danom:

6:15*, 6:40*, 10:00, 11:50*, 12:45*, 14:20, 15:40**, 16:55, 18:40 i 20:20.

* – ulazi do Hodbine;  ** – ulazi u Zračnu luku Mostar.

Polasci s vrha Avenije subotom:

6:20 i 13:50

Polasci iz Žitomislića subotom:

6:50* i 14:20*

* – ulazi do Hodbine

Polasci s vrha Avenije radnim danom:

7:00, 7:30**, 14:30, 19:00 i 21:15.

Polasci iz Hodbine radnim danom:

7:30, 8:00, 15:00, 19:30 i 21:45.

** – ulazi u Zračnu luku Mostar

Polasci s vrha Avenije subotom:

9:30, 11:30, 16:10 i 19:00.

Polasci iz Hodbine subotom:

10:00, 12:00, 16:40 i 19:30.

Polasci s vrha Avenije radnim danom:

—-, 12:00, 13:30, 16:00* i 19:30.

Polasci iz Baćevića radnim danom:

6:50, 12:35, —-, 16:20*, —-.

* – Ne ide kroz Ulog.

Polasci s kolodvora u Mostaru radnim danom:

13:10 i 19:40.

Polasci iz Hamzića radnim danom:

6:10 i 11:45.

Polasci s kolodvora u Mostaru radnim danom:

6:30*, 9:45, 11:30*, 13:10*, 14:30*, 15:30, 18:10* i 19:40*.

Polasci s kolodvora u Međugorju radnim danom:

6:35*, 7:30, —-, 12:15*, 13:30,  15:15,  16:15  i 19:45.

* – Polazak ulazi u Krivodol.

Polasci s kolodvora u Mostaru subotom:

6:30 i 11:30.

Polasci s kolodvora u Međugorju subotom:

7:30 i 12:15.

Grafikon linija

Grafikon linija

Mostar Bus

Javni prijevoz putnika Grada Mostara

Javno poduzeće za gradski prijevoz putnika „Mostar bus“ d.o.o. Mostar osnovao je Grad Mostar 11.02.2002. godine odlukom o osnivanju broj: G.V. 01-02-19/02. Javno poduzeće za gradski prijevoz putnika „Mostar bus“ d.o.o. Mostar je gospodarsko društvo organizirano kao društvo s ograničenom odgovornošću.

Prodajna mjesta

Gdje se nalazimo

Pronađite nas i preuzmite Vaše karte!

Željeznička postaja Mostar
Ulica kralja Tomislava