Mostar Bus

Mostar autobus

Javni prijevoz putnika u Gradu Mostaru

Javni prijevoz putnika u Gradu Mostaru

Javno preduzeće za gradski prevoz putnika “Mostar bus” doo Mostar osnovao je Grad Mostar 11. februara 2002. godine. godine odlukom o osnivanju broj: GV 01-02-19/02. Javno preduzeće za gradski prevoz putnika “Mostar bus” doo Mostar je privredno društvo organizovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću.

Naši ciljevi

Naši ciljevi su efikasno odgovaranje na zahtjeve kupaca, transparentnost u poslovanju i stjecanje povjerenja kupaca.

Preduzeće je organizovano kao jedinstvena samostalna organizacija i ekonomsko-poslovna celina na funkcionalnom, procesnom i teritorijalnom principu, koja ispunjava preduslove za uspešno poslovanje i efikasnost u upravljanju i rukovođenju.

JP “Mostar bus” doo Mostar
Adresa : Bišće polje bb 88 000 Mostar
Matični broj: 4227176690002
PDV broj: 227176690002
Poreski broj: 07003979
Broj žiro računa:

3387402202594707 UniCredit Bank dd Mostar
5550000048902956 Nova Banka AD Banja Luka
1610200011940022 Raiffeisen Bank dd Sarajevo

Naše usluge

Pružamo najbolje usluge za vas

Putujte s lakoćom sa Mostar Busom! Naša usluga prevoza putnika garantuje Vam udobno i sigurno putovanje do Vašeg odredišta.

Prijevoz putnika

Iskusite vrhunsku uslugu sa modernim vozilima, ljubaznim osobljem i tačnim rasporedom.

Izvanredne vožnje

Kod nas možete organizirati sve vrste izvanrednih vožnji prema vašim zahtjevima.

Oglašavanje

Povežite se s uspjehom, putem koji vodi do vidljivosti i rezultata. Budite vidljivi svima!