Mostar Bus

Rukovodstvo J.P. Mostar Busa u stručnoj posjeti poduzećima za javni gradski prijevoz Centrotrans d.d. Sarajevo i KJKP Gras d.o.o. Sarajevo

Rukovodstvo J.P. Mostar Busa bilo je u stručnoj posjeti poduzećima za javni gradski i prigradski prijevoz putnika u kantonu Sarajevo, poduzeću Centrotrans d.d. Sarajevo i KJKP Gras d.o.o. Sarajevo. Rukovodstvo J.P Mostar Busa je održalo odvojene sastanke s prethodna dva poduzeća.
U prostorijama poduzeća Centrotrans d.d. 29. travnja održan je sastanak na kojem su prisustvovali predstavnici J.P. Mostar Busa na čelu s direktoricom Ivanom Bubalo kao i predstavnici Centrotrans d.d. na čelu s predsjednikom uprave Sefudinom Čengićem, direktorom za prigradski i gradski prijevoz putnika Vedadom Smailhodzićom i direktorom međugradskog i međunarodnog prijevoza Saudinom Parićem. Predstavnici poduzeća su razmijenili iskustva iz oblasti tehnike i tehnologije prometa, metodologije subvencioniranja javnog gradskog i prigradskog prijevoza, izračuna troškova obrta, amortizacije i eksploatacije i održavanja vozila, tarifnog sustava, naplate, kontrolinga, aplikativnih i IT rješenja, kao i iz oblasti marketinga i odnosa s javnošću.

Dogovorena poslovno-tehnička suradnja
Razgovaralo se o trenutnoj problematici javnog gradskog prometa na području Mostara i Sarajeva kao i potrebama i smjernicama za njegovo unapređenje u cilju većeg zadovoljstva korisnika. Na zaključku sastanka je dogovorena sinergijska poslovno-tehnička suradnja dvaju poduzeća uprethodno navedenim sferama poslovanja što će za rezultat imati produbljenju suradnju koja će rezultirati optimizacijom poslovanja J.P. Mostar Busa na primjeru uspješnog poslovanja poduzeća Centrotrans d.d. Sarajevo. Na krilima dobre prakse drugih poduzeća J.P. Mostar Bus će primijeniti stručne metodologije i prenesena iskustva kako bi se poboljšala pokrivenost i učinkovitost prijevoza u graduMostaru kao i implementirati nove tehnologije poput digitalizacije i smartcity rješenja koja će korisnicima javnog gradskog prijevoza donijeti veću kvalitetu usluge i veću pouzdanost. Naglasak je stavljen na ekološke inicijative kroz promicanje javnog prijevoza kao ekološki odgovornog načina putovanja i življenja.

Razmjena iskustva
Drugi radni sastanak održan je 30. travnja u prostorijama poduzeća KJKP Gras d.o.o. sastanku su prisustvovali predstavnici J.P. Mostar Busa na čelu s direktoricom Ivanom Bubalo kao i predstavnici KJKP Gras d.o.o. na čelu s generalnim direktorom Senadom Mujagićem, izvršnim direktorom Aleksandrom Petković, predsjednikom skupštine KJKP Gras i osobljem iz IT odjela. Predstavnici obaju poduzeća su razmijenili iskustva iz oblasti tehnike i tehnologije prometa, izračuna troškova obrta, amortizacije i eksploatacije i održavanja vozila, tarifnog sustava, sustava naplate, kontrolinga, aplikativnih i IT rješenja, kao i iz oblasti marketinga i odnosa s javnošću. Razgovaralo se o smjernicama za unapređenje javnog gradskog prometa u cilju većeg zadovoljstva korisnika. Na zaključku sastanka je uspostavljena poslovno-tehnička suradnja dvaju poduzeća što će za rezultat imati produbljenju suradnju koja će rezultirati optimizacijom poslovanja J.P. Mostar Busa. Dogovorena je realizacija međusobne edukacije uposlenika u svim domenama poslovanja a prvenstvenu u domenu održavanja vozila i tehnike i tehnologije prijevoza. J.P. Mostar Bus će kroz realizaciju poslovno-tehničke suradnje primijeniti stručne metodologije i prenesena iskustva kako bi se poboljšala i učinkovitost javnog gradskog prijevoza u gradu Mostaru koja će korisnicima donijeti veću kvalitetu usluge.

Predanost unapređenju javnog prijevoza
Na radnom sastanku su prisustvovali i predstavnici Ministarstava prometa kantona Sarajevo na čelu s pomoćnicima Muamerom Kukanom i Emirom Hota. Pomoćnici ministra su nas upoznali s metodologijama subvencioniranja javnog gradskog prijevoza u kantonu Sarajevo i metodologijom izračuna troškova pojedinačnih linija javnog gradskog prijevoza u ovisnosti o vrsti vozila kao i smjernicama razvoja i unapređenja javnog gradskog prometa u Kantonu Sarajevo kroz implementaciju informatičkih rješenja i unapređenja s akcentom na ekološki prihvatljivijim vozilima i smart city rješenjima.

Predstavnici ministarstava su velikodušno podijeli svoja iskustva iz svih otvorenih tema sa sastanka i stavili sve svoje resurse na raspolaganje koje će J.P. Mostar Bus primijeniti u svom poslovanju prilikom kreiranja mreže linija, izračuna troškova linija i modelu sufinanciranja javnog gradskog prijevoza u gradu Mostaru.

Svi sudionici sastanka izrazili su predanost unapređenju javnog prijevoza radi bolje mobilnosti građana. Ovakve suradnje imaju za cilj ostvarivanje međusobnih poslovnih, sinergijskih i ekonomskih interesa za ostvarivanje što boljih poslovnih rezultata pojedinačno kao i za unapređenje pružanja usluga putnicima.

Na kraju oba sastanaka je dogovorena posjeta Ministarstva prometa Kantona Sarajevo gradskoj upravi Grada Mostara kako bi se približila metodologija dobre prakse subvencioniranja javnog gradskog prijevoza i produbila suradnja dvaju gradova u oblasti javnog gradskog prometa. Dogovorena je posjeta poduzeća Centrotransd.d i KJKP Gras d.o.o poduzeću J.P. Mostar Bus kako bi se nastavio kontinuitet u poslovno tehničkoj suradnji.